ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมหวัง    ทองประภา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคอนสวรรค์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1