ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร.ท. สัมฤทธิ์    สมนาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองตาไก้วิทยากร
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1