ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุพิศ    ขจรภพ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเจาทอง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1