ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง บัวทิพย์    มะสันเทียะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองจันลา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1