ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กรวรรณ    จุ้ยต่าย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองปลาหมอวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)