ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาณุพงศ์    บุญเพลิง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แจ้งตราดคลองไทร
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1