ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์วชิรินทร์    จันทร์เทศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าแกวิทยากร
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1