ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รุ่งเรือง    ศักดิ์รัตนมาศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนางแดดเหนือ
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1