ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นรินทร์    พันธ์รอด
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)