ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พรพรรณ    คำมีรักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
สังกัด สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)