ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรพรรณ    คำมีรักษ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)