ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสน่ห์    อิ่มอุระ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะเฆ่ค่าย
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 3