ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เกตุมะณีย์    เนื้ออ่อน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2