ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุภาพร    นพบุรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านเหมืองจี้
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 1