ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วัชรีย์    ภูมิคอนสาร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขวาน้อย
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1