ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐนันท์    ก้องกังวาลไกล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไม้สลี
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2