ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บัณฑิต    กันธิวัง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไม้ตะเคียน
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2