ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกรียงไกร    วุฒิรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโฮ่ง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2