ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประวิทย์    เหมะธุลิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2