ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปัญญา    คนงาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2