ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประมงค์    สุขชิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุดมสังวรวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2