ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สาโรช    จันทรบุตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เหล่ากลางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)