ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คำล้วน    วงษ์สิม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบัว
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2