ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พีรพล    กองศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองโนน้อย
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1