ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นิตยา    กันชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังปลาฝา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1