ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล ส.ต.อ. สิทธิพงษ์    สายจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สังกัด สพป.เลย เขต 1