ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ส.ต.อ. สิทธิพงษ์    สายจันทร์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สังกัด
สพป.เลย เขต 1