ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดาริน    ทนทาน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านฝาง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1