ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นิภา    ธิจิ่น
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขว้าศึกษา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1