ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นิตยา    รอดเข็ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนามแท่ง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2