ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ภาณุมาศ    วิลัยมาตร
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพร้าว
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1