ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายัณห์    ด้วงสกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหญ้ารังกา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1