ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชรีพร    ศรีสุธัญญาวงศ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านฝาง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1