ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เจริญ    นิยมนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนเหม่า
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1