ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นิตย์ธีรา    พ่วงเพิ่มทรัพย์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)