ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนิท    เชื้อเพชร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งปลากัด
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2