ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประวิทย์    อ้วนนวล
ตำแหน่ง
อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านฝาง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1