ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กรรณิการ์    ใจหาญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกเจริญวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)