ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เรืองชัย    ตั้งพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1