ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนิท    คะแก้ว
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แวงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)