ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประพันธ์เ่ด่น    การุญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบึง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2