ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิณณ์พัชร์    จันสีโคตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงบังป่าโจด
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2