ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อรทัย    มุทาพร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านลาดไทรงาม
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1