ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อภิสิทธิ์    จิระสวัสดิ์พงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเลา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2