ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เจษฎา    ปัญญายิ่ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองยวง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2