ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิชยา    อินทพรม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพร้าว
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1