ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติพงษ์    พรมทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองดินดำ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2