ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพบูลย์    โสภากุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาทับไฮ
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2