ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิชิต    บุรดา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนหัน
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1