ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
สิบเอก พิทรัตน์    บรรจงงาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองกระทุ่ม
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1