ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นินทร์มณี    ธรินทราวัฒน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหญ้าปล้อง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1